Integritetspolicy

Prevly AB har för avsikt att med denna policy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsreformen GDPR.

Denna integritetspolicy gäller både företagskunder, återförsäljare, agenter och privatpersoner.

För att du alltid ska känna dig trygg så har vi vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda mot användning, förändring, radering och otillbörig åtkomst.

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer. Information om kreditkort hanteras av kreditkortsinlösaren.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
Tillhandahålla anpassade annonser
Förbättra vår hemsida
Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
Kontakta dig via e-post
Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

3. E-handelssäkerhet
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

4. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De systemleverantörer som vi använder har vi säkrat upp med att teckna underbiträdesavtal med.

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

6. Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

7. Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

8. Förändringar av integritetspolicyn
Om mindre ändringar av integritetspolicy görs kommer Prevly att publicera den justerade integritetspolicyn på www.prevly.se. Om väsentliga förändringar sker kommer Prevly att informera dig via e-post.

9. Rätt att begära information och rättelser
Du har enligt GDPR att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undetecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Prevly AB har och behandlar samt i vilket syfte. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade.

kontakta oss på nedanstående adress.

kundservice@prevly.se

Prevly AB
Sikeå 52
91593 Robertsfors

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.