Gideon Borko

Vad är digital dermatit?

Digital dermatit är en mycket smittsam sjukdom i kronrandens och klövspaltens hud hos nötkreatur.

Det är en bakteriesjukdom där olika typer av spiralformade bakterier (spiroketer av arten (genus) Treponema) har identifierats. Digital dermatit sågs först i Europa, men har sedan spritts till Nordamerika och till länder i hela världen där intensiv mjölkproduktion bedrivs. I Danmark räknar man med att i stort sett 100 procent av lösdrifterna är smittade. I Sverige ses en ökande förekomst i mjölkkobesättningar främst vid övergång till lösdrift. 

Digital dermatit är vanligast under stallperioden och i lösdrifter med dålig hygien på gångar eller där korna uppehåller sig. Sjukdomen ses mer sällan i köttbesättningar, hos ungdjur samt under betesperioden.

Kliniskt ses ett sårigt, och ibland blöd­ande, jordgubbslikt eksem i huden mellan klövens ballar i anslutning till karleden och/eller i klövspalten. Skadan är mycket ömmande och drabbade djur uppvisar varierande grad av hälta. Lindriga eller kroniska fall utvecklar ibland vårtliknande utväxter. Däremot ger inte digital dermatit upphov till feber eller svullnad i omkringliggande mjukdelar som vid klövspaltinflammation.