Gideon Borko

Vad är digital dermatit?

Digital dermatit är en mycket smittsam sjukdom i kronrandens och klövspaltens hud hos nötkreatur.